MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.

Objednávky veterinárních reagencií - testovací režim

Objednávky veterinárních reagencií - testovací režim

Veterinární reagenice je možné objednat těmito způsoby:

  • E-mailem na adresu jitka.malinova@medista.cz
  • Telefonicky na tel: +420 241 444 525 (8:30 - 17:00)
  • Vyplněním formuláře níže dle seznamu reagenicí

U objednávky nezpoměňte prosím vždy uvést jméno kliniky, město IČO a adresu doručení pokud je jiná než je uvedeno v systému ARES Ministerstva financí - https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.

Biochemie SpotChem - ARKRAY

77160 - GLU - glukosa
77161 - UA - kyselina močová
77162 - T-CHO - celkový cholesterol
77163 - TG - triacylglyceroly (triglyceridy)
77164 - BUN - urea,nebílkoviný dusík
77165 - T-BIL - celkový bilirubin
77166 - CA - vápník
77167 - T-PRO - celková bílkovina
77168 - ALB - albumin
77169 - GOT - AST
77170 - GPT - ALT
77171 - LDH - laktátdehydrogenasa
77172 - CPK - kreatinkinasa
77174 - AMY - amylása
77175 - GGT - GMT
77176 - ALP - alkalická fosfatasa
102723 - CRE 2 - kreatinin
77178 - FRA - fruktosamin
77179 - IP - anorganický fosfor
77180 - MG - hořčík
77181 - HDL-CD - HDL cholesterol
100170 - AMY WIDE - amylása
 
77182 - LIVER-1 - LDH,Alb,GPT,GOT,T Pro,T Bil
77183 - STAT-1 - LDH,CPK,GPT,GOT,BUN,T Bil
77184 - PANEL-1 - GPT,GOT,BUN,Glu,T Cho,T Bil
102724 - KIDNEY-3 - CRE,Alb,T Pro,UA,BUN
102725 - PANEL-V 2 - CRE,GPT,T Pro,ALP,GLU,BUN
 
10712 - Zkumavky pro integrovanou centrifugu
10711 - Špičky pro interní pipetor 100ks
10743 - Špičky pro interní pipetor 500ks
10204 - Zkumavky na sérum/plasmu 100ks
4727 - Papír do interní tiskárny
 

Biochemie AmiShield - ProtectLife

seznam

 

Hematologie - URIT

seznam


medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2024

Reklamace Medtrum