MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.


MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
medista(a)medista.cz

Dokumentace

Dokumentace k produktům MEDISTA spol.s r.o.

FTP přístup k dokumentaci: medista.cz/docs

FTP přístup k zabezpečené dokumentaci: medista.cz/vr

Online dokumentace k produktům ARKRAY (česky): https://www.arkray.eu/document_centre/cze/

 

Použité zkratky v názvech souborů dokumentace:

DoC - Declaration of Conformity (prohlášení o shodě v angličtině)

PoS - Prohlášení o shodě (v češtině)

MSDS - Material Safety Data Sheet (bezpečnostní list v angličtině)

KBÚ - Karta bezpečnostných údajov (bezpečnostní list ve Slovenštině)

BL - Bezpečnostní list (v češtině)

PI - Package Insert (přibalový leták příp. návod v angličtině)

PL - Příbalový leták příp. návod (v češtině)

CoA - Certificate of Analysis (certifikát o analýze v angličtině)

ISO - Certifikáty ISO (česky, anglicky)

ToS - Traceability of Standard (návaznost kalibrátoru v angličtině)


medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2024

Reklamace Medtrum