MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.

Produkty

Hematologie a koagulace

Nihon Kohden MEK-9100K Celltac G - Hematologický analyzátor

 • 33 parametrů s 5 populačním WBC diferenciálem
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • výkon 90 vzorků/hod.
 • nízká spotřeba reagencií
 • možnost volby měření CBC, CBC + diff
 • míchání vzorků převracením zkumavek
 • otevřený mód, podpora statimových vzorků
 • uzavřený mód s podavačem zkumavek a integrovanou čtečkou čárových kódů
 • systém barevných stojánků na zkumavky (Smart ColoRac Match system)
 • barevný TFT LCD monitor s dotykovým ovládáním
 • validace výsledků možná přímo na dotykovém displeji
 • USB interface pro připojení PC a zpracování dat
 • obousměrná komunikace
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost
Více informací o produktu na stránkách výrobce Nihon Kohden / Japonsko
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

  Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Nihon Kohden MEK-9100K Celltac G - prospekt (anglicky) 05.05.2016 05.05.2016 pdf 621 kB

Nihon Kohden MEK-8222 Celltac F - Hematologický analyzátor

 
 • 22 parametrů s 5 populačním WBC diferenciálem
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • výkon 80 vzorků/hod.
 • nízká spotřeba reagencií
 • možnost vypnutí diferenciálu (snížení spotřeby)
 • uzavřený mód s podavačem zkumavek
 • barevný TFT LCD monitor s dotykovým ovládáním
 • USB interface pro připojení PC a zpracování dat
 • obousměrná komunikace
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost
Více informací o produktu na stránkách výrobce Nihon Kohden / Japonsko
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

 

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-8222 Celltac F (česky) 27.03.2010 25.08.2010 pdf 525 kB

Nihon Kohden MEK-7300 Celltac Es - Hematologický analyzátor

 
 • 23 parametrů s 5-populačním WBC diferenciálem
 • otevřený i uzavřený systém (na 1 zkumavku)
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • malá aspirace vzorku krve - přístroj vhodný pro dětské odběry
 • výkon 60 vzorků/hod.
 • software pro kontrolu kvality
 • jednoduchá obsluha
 • dotykový displej
 • minimální, nenáročná údržba
 • možnost připojení k PC (záloha veškerých neměřených hodnot vč. grafických informací a QC)
 • záloha dat na SD kartu
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost
 • obousměrná komunikace s LIS
 • nízká spotřeba reagencií, malé náklady na vzorek
 • nízká spotřeba el. energie (250 W)
 • rozměry: 532 x 382 x 465 mm (v x š x h)
 • hmotnost: 35 kg

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/type/hem/mek7300.html

 

  Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-7300 Celltac Es (anglicky) 14.02.2013 14.02.2013 pdf 672 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-7300 Celltac Es (česky) 14.02.2013 14.02.2013 pdf 736 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-6400 Celltac Alfa (česky) 27.03.2010 25.08.2010 pdf 1359 kB

Ceveron® alpha

Ceveron alpha (Technoclone)

Automatický koagulometr

Moderní, plně automatický koagulační analyzátor, vhodný nejen do menších a středně velkých laboratoří pro kompletní koagulační vyšetření, ale také do velkých specializovaných center jako analyzátor pro trombin generační test (TGA/TGT) a další speciální vyšetření.

 • téměř neomezený počet měřených parametrů
 • vhodný pro rutinu i testy nové generace
 • koagulační, chromogenní, turbidimetrické a fluorescenční testy
 • optická detekce (až 4 vlnové délky)
 • možnost vkládání statimových vzorků (automatické rozpoznávání)
 • čtečka čárového kódu pro vzorky i reagencie
 • hladinové senzory
 • 26 pozic pro reagencie, pufry a další roztoky (z toho 14 chlazených)
 • oboustranná komunikace s LISem
 • moderní software, snadný upgrade s novými možnostmi
 • možnost zobrazení průběhu srážení (reakční křivky)
 • automatické opakování testu s před ředěním vzorků apod.
 • QC menu se zobrazením trendů a stat. vyhodnocením, Westgardova pravidla ad.
 • neomezená kapacita uložených dat, funkce zálohování
 • úplná dohledatelnost údajů o vzorcích, reagenciích a výsledcích testů
 • unikátní plně automatický analyzátor TGA s fluorescenční detekcí
 • široká škála reagencií Technoclone
 • velmi nízké provozní náklady
 • kapacita: např. 70 PT + 30 APTT/hod.

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com/ceveron/welcome

  Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Ceveron Alpha (anglicky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1748 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt (1) Technoclone Ceveron Alpha (česky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1234 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt (2) Technoclone Ceveron Alpha (česky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1221 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Ceveron Alpha TGA (česky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 219 kB

Thrombotrack® SELECT 2

Thrombotrack SELECT 2 (Technoclone)

Poloautomatický koagulometr

Jednoduchý poloautomatický koagulační analyzátor, vhodný zejména do malých laboratoří pro základní koagulační vyšetření.

 • testy: PT-Quick, APTT, Fibrinogen, TT, koag. faktory
 • mechanická detekce (rotující kulička)
 • 2 měřící kanály, 4 inkubační pozice

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com

  Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Thrombotrack Select 2 (anglicky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 73 kB

Rotační tromboelastografy ROTEM®

(TEM Innovations GmbH, Německo)

Metoda rotační trombelastografie (ROTEM, technické vylepšení klasické metody TEG) poskytuje rychlou a komplexní informaci o stavu hemostázy. Analyzátory ROTEM jsou široce používány pro akutní diagnostiku koagulačních poruch, ať už v průběhu operace, v pooperačním monitorování nebo při jiných stavech s ovlivněnou hemostázou (polytraumata, závažné krvácivé stavy, sepse, porodní krvácení, ad.). Pomáhají určit příčiny krvácení nebo na druhé straně  včas odhalit trombotické riziko. Uplatnění nachází zejména v blízkosti chirurgických sálů (kardiochirurgie, transplantace ad.), v porodnictví, na jednotkách urgentního příjmu, ARO, JIP, ale také v hematologické laboratoři jako globální monitor hemostázy (metoda velmi dobře koreluje s klinickým stavem, nejlepší metoda pro detekci (hyper)fibrinolýzy,…). Použití  tromboelastometrie ROTEM umožňuje aplikaci cílené léčby, jejímž důsledkem je racionální využití hemoterapie při nižších nákladech na léčbu.

Vlastnosti přístrojů ROTEM:

 • vyšetření z plné nesrážlivé krve (citrátová, popř. hirudinová nebo heparinová krev)
 • kompaktní konstrukce přístroje, snadno přenosné, odolné vůči vibracím a otřesům
 • komfortní ovládání (dotykový display, čtečka čárových kódů,…)
 • intuitivní software pro řízení přístroje, ukládání, zpracování a export výsledků
 • numerický i grafický výstup, automatická detekce abnormálních výsledků
 • porovnávání křivek v rámci pacienta a srovnání s normálním profilem
 • možnost připojení k informačnímu systému (LIS / NIS)
 • možnost vzdáleného sledování průběhu měření on-line – po síti (remote control)
 • připojení tiskárny
 • systém kontroly kvality

ROTEM delta® - tromboelastometr

Flexibilní tromboelastometr pro všestranné použití, s možností nástavby o agregometrický modul pro funkční vyšetření krevních destiček (ROTEM® platelet)

 • poloautomatický POCT analyzátor
 • 4 nezávislé měřící kanály (umožňuje provádět až 4 testy současně)
 • aplikace vzorku prostřednictvím elektronické, přístrojem řízené pipety
 • nastavitelná teplota měření (hypotermické stavy apod.)
 • testy standardní (screeningové, diferenciální) i experimentální (Research Use)

 

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce Tem International GmbH (Německo)
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

ROTEM sigma® - automatický tromboelastograf

Nejkomfortnější systém pro rutinní vyšetření koagulopatií na principu tromboelastografie.

 • plně automatický POCT analyzátor
 • 4 - kanálový přístroj: jediným spuštěním měření provádí až 4 testy současně
 • jednoduché provedení měření, minimální nároky na obsluhu
 • uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo ze zkumavky – bez pipetování

 

 

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce Tem International GmbH (Německo)
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

ROTEM® platelet - agregometr

ROTEM® platelet  je modul pro analýzu funkce krevních destiček (agregační schopnosti). Metoda umožňuje detekovat defekty agregace krevních destiček (např. vlivem antiagregačních léků či mimotělního oběhu apod.) a identifikovat pacienty s rizikem krvácivých nebo trombotických komplikací. Modul ROTEM® platelet  doplňuje tromboelastograf ROTEM® delta. Komplet obou přístrojů tvoří systém „2 v 1“ (tromboelastograf + agregometr), přičemž obě zařízení jsou ovládány společnou řídící jednotkou. Vyšetření destiček na přístroji ROTEM® platelet  je možno provádět současně s tromboelastografickými testy na ROTEM® delta.

ROTEM® platelet

 • analyzátor funkce krevních destiček na principu impedanční agregometrie
 • 2 měřící kanály (možnost 2 vyšetření současně, paralelně a nezávisle)
 • ovládání a periferie společné s ROTEM® delta (dotykový displej, automatická pipeta, čtečka čárových kódů)
 • délka měření: 6 minut

Testy

 • detekce inhibitorů cyklooxygenázy (např. vlivem Aspirinu®, NSAID ad.)
 • detekce blokády ADP-receptoru (např. vlivem clopidogrelu, prasugrelu ad.)
 • detekce antagonistů receptoru glykoproteinu IIb/IIIa (např. vlivem Abciximabu ad.)
  Více informací o produktu na stránkách výrobce Tem International GmbH (Německo)
Produktové prospekty ke stažení níže nebo po kliknutí na obrázek produktu
Dokumentace k produktu v sekci MEDISTA - Dokumenty

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2024

Reklamace Medtrum