MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.

Koagulometr Technoclone

Koagulometr Technoclone

Ceveron® alpha

Ceveron alpha (Technoclone)

Automatický koagulometr

Moderní, plně automatický koagulační analyzátor, vhodný nejen do menších a středně velkých laboratoří pro kompletní koagulační vyšetření, ale také do velkých specializovaných center jako analyzátor pro trombin generační test (TGA/TGT) a další speciální vyšetření.

 • téměř neomezený počet měřených parametrů
 • vhodný pro rutinu i testy nové generace
 • koagulační, chromogenní, turbidimetrické a fluorescenční testy
 • optická detekce (až 4 vlnové délky)
 • možnost vkládání statimových vzorků (automatické rozpoznávání)
 • čtečka čárového kódu pro vzorky i reagencie
 • hladinové senzory
 • 26 pozic pro reagencie, pufry a další roztoky (z toho 14 chlazených)
 • oboustranná komunikace s LISem
 • moderní software, snadný upgrade s novými možnostmi
 • možnost zobrazení průběhu srážení (reakční křivky)
 • automatické opakování testu s před ředěním vzorků apod.
 • QC menu se zobrazením trendů a stat. vyhodnocením, Westgardova pravidla ad.
 • neomezená kapacita uložených dat, funkce zálohování
 • úplná dohledatelnost údajů o vzorcích, reagenciích a výsledcích testů
 • unikátní plně automatický analyzátor TGA s fluorescenční detekcí
 • široká škála reagencií Technoclone
 • velmi nízké provozní náklady
 • kapacita: např. 70 PT + 30 APTT/hod.

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com/ceveron/welcome

  Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Ceveron Alpha (anglicky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1748 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt (1) Technoclone Ceveron Alpha (česky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1234 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt (2) Technoclone Ceveron Alpha (česky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1221 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Ceveron Alpha TGA (česky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 219 kB

Thrombotrack® 4

Thrombotrack 4 (Technoclone)

Poloautomatický koagulometr

Spolehlivý, bezúdržbový poloautomatický koagulační analyzátor, vhodný zejména do menších laboratoří pro základní koagulační vyšetření nebo jako záložní přístroj.

 • testy: PT-Quick, APTT, Fibrinogen, TT, koag. faktory
 • mechanická detekce (rotující kulička)
 • 4 měřící kanály, 12 inkubačních pozic
 • 5 pozic pro reagencie a další roztoky (z toho 2 vyhřívané a míchané)
 • uložení kalibračních křivek
 • automatická startovací pipeta
 • integrovaná tiskárna
 • možnost připojení k PC
 • široká škála reagencií Technoclone
 • velmi nízké provozní náklady

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Thrombotrack 4 (česky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 39 kB

Thrombotrack® SELECT 2

Thrombotrack SELECT 2 (Technoclone)

Poloautomatický koagulometr

Jednoduchý poloautomatický koagulační analyzátor, vhodný zejména do malých laboratoří pro základní koagulační vyšetření.

 • testy: PT-Quick, APTT, Fibrinogen, TT, koag. faktory
 • mechanická detekce (rotující kulička)
 • 2 měřící kanály, 4 inkubační pozice

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com

  Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Thrombotrack Select 2 (anglicky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 73 kB

Thrombotrack® SOLO

Thrombotrack SOLO (Technoclone)

Poloautomatický koagulometr

Jednoduchý poloautomatický koagulační analyzátor, vhodný zejména do malých laboratoří pro základní koagulační vyšetření.

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com

  Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Thrombotrack Solo (anglicky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 78 kB

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2024

Reklamace Medtrum