MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.

Hematologie a koagulace

Dodavatelé pro oblast hematologie a koagulace

Avantor Performance Materials
Avantor Performance Materials Avantor Performance Materials
Centurion Scientific
Centurion Scientific Centurion Scientific
Multiplate
Multiplate Multiplate
Nihon Kohden
Nihon Kohden Nihon Kohden
Streck
Streck Streck
Technoclone
Technoclone Technoclone
TEM Innovations
TEM Innovations TEM Innovations

Nihon Kohden MEK-9100K Celltac G - Hematologický analyzátor

 • 33 parametrů s 5 populačním WBC diferenciálem
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • výkon 90 vzorků/hod.
 • nízká spotřeba reagencií
 • možnost volby měření CBC, CBC + diff
 • míchání vzorků převracením zkumavek
 • otevřený mód, podpora statimových vzorků
 • uzavřený mód s podavačem zkumavek a integrovanou čtečkou čárových kódů
 • systém barevných stojánků na zkumavky (Smart ColoRac Match system)
 • barevný TFT LCD monitor s dotykovým ovládáním
 • validace výsledků možná přímo na dotykovém displeji
 • USB interface pro připojení PC a zpracování dat
 • obousměrná komunikace
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/products_en/type/hem/index.html

  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Nihon Kohden MEK-9100K Celltac G - prospekt (anglicky) 05.05.2016 05.05.2016 pdf 621 kB

Nihon Kohden MEK-8222 Celltac F - Hematologický analyzátor

 
 • 22 parametrů s 5 populačním WBC diferenciálem
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • výkon 80 vzorků/hod.
 • nízká spotřeba reagencií
 • možnost vypnutí diferenciálu (snížení spotřeby)
 • uzavřený mód s podavačem zkumavek
 • barevný TFT LCD monitor s dotykovým ovládáním
 • USB interface pro připojení PC a zpracování dat
 • obousměrná komunikace
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/type/hem/mek8222.html

 

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-8222 Celltac F (česky) 27.03.2010 25.08.2010 pdf 525 kB

Nihon Kohden MEK-7222 Celltac E - Hematologický analyzátor

 
 • 18 parametrů s 5 populačním WBC diferenciálem
 • výkon 60 vzorků/hod.
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost
 • nízká spotřeba reagencií
 • uzavřený mód s podavačem zkumavek
 • TFT LCD monitor s dotykovým ovládáním

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/type/hem/mek7222.html

 

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-7222 Celltac E (česky) 27.03.2010 25.08.2010 pdf 736 kB

Nihon Kohden MEK-7300 Celltac Es - Hematologický analyzátor

 
 • 23 parametrů s 5-populačním WBC diferenciálem
 • otevřený i uzavřený systém (na 1 zkumavku)
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • malá aspirace vzorku krve - přístroj vhodný pro dětské odběry
 • výkon 60 vzorků/hod.
 • software pro kontrolu kvality
 • jednoduchá obsluha
 • dotykový displej
 • minimální, nenáročná údržba
 • možnost připojení k PC (záloha veškerých neměřených hodnot vč. grafických informací a QC)
 • záloha dat na SD kartu
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost
 • obousměrná komunikace s LIS
 • nízká spotřeba reagencií, malé náklady na vzorek
 • nízká spotřeba el. energie (250 W)
 • rozměry: 532 x 382 x 465 mm (v x š x h)
 • hmotnost: 35 kg

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/type/hem/mek7300.html

 

  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-7300 Celltac Es (anglicky) 14.02.2013 14.02.2013 pdf 672 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-7300 Celltac Es (česky) 14.02.2013 14.02.2013 pdf 736 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Nihon Kohden MEK-6400 Celltac Alfa (česky) 27.03.2010 25.08.2010 pdf 1359 kB

Ceveron® alpha

Ceveron alpha (Technoclone)

Automatický koagulometr

Moderní, plně automatický koagulační analyzátor, vhodný nejen do menších a středně velkých laboratoří pro kompletní koagulační vyšetření, ale také do velkých specializovaných center jako analyzátor pro trombin generační test (TGA/TGT) a další speciální vyšetření.

 • téměř neomezený počet měřených parametrů
 • vhodný pro rutinu i testy nové generace
 • koagulační, chromogenní, turbidimetrické a fluorescenční testy
 • optická detekce (až 4 vlnové délky)
 • možnost vkládání statimových vzorků (automatické rozpoznávání)
 • čtečka čárového kódu pro vzorky i reagencie
 • hladinové senzory
 • 26 pozic pro reagencie, pufry a další roztoky (z toho 14 chlazených)
 • oboustranná komunikace s LISem
 • moderní software, snadný upgrade s novými možnostmi
 • možnost zobrazení průběhu srážení (reakční křivky)
 • automatické opakování testu s před ředěním vzorků apod.
 • QC menu se zobrazením trendů a stat. vyhodnocením, Westgardova pravidla ad.
 • neomezená kapacita uložených dat, funkce zálohování
 • úplná dohledatelnost údajů o vzorcích, reagenciích a výsledcích testů
 • unikátní plně automatický analyzátor TGA s fluorescenční detekcí
 • široká škála reagencií Technoclone
 • velmi nízké provozní náklady
 • kapacita: např. 70 PT + 30 APTT/hod.

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com/ceveron/welcome

  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Ceveron Alpha (anglicky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1748 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt (1) Technoclone Ceveron Alpha (česky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1234 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt (2) Technoclone Ceveron Alpha (česky) 21.03.2010 06.06.2010 pdf 1221 kB
  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Ceveron Alpha TGA (česky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 219 kB

Thrombotrack® SELECT 2

Thrombotrack SELECT 2 (Technoclone)

Poloautomatický koagulometr

Jednoduchý poloautomatický koagulační analyzátor, vhodný zejména do malých laboratoří pro základní koagulační vyšetření.

 • testy: PT-Quick, APTT, Fibrinogen, TT, koag. faktory
 • mechanická detekce (rotující kulička)
 • 2 měřící kanály, 4 inkubační pozice

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka)

Stránky výrobce (Technoclone GmbH / Austria)
http://www.technoclone.com

  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt Technoclone Thrombotrack Select 2 (anglicky) 02.04.2010 06.06.2010 pdf 73 kB

Agregometr Multiplate®

Analyzátor funkce krevních destiček (agregometr)

Jedinečný analyzátor pro vyšetření krevních destiček z plné krve - vyšetření funkčních defektů krevních destiček, monitorování antiagregační léčby. Vhodný pro laboratoře i pro použití blízko pacienta (POCT) - operační sály (monitorování v průběhu operace apod.). Unikátní detekční princip umožňuje analyzovat krevní destičky v plné krvi a po jejich přilnutí k povrchu (situace blízká in vivo), což se odráží v excelentních klinických výsledcích.

 • 5 nezávislých měřících kanálů
 • elektronicky řízená automatická pipeta
 • jednoduchá příprava vzorku (z plné krve)
 • komfortní a rychlé provedení testu (10 minut)
 • impedanční detekce (impedanční agregometrie)
 • vysoká spolehlivost měření - paralelní měření pomocí dvojice senzorů
 • jednoduchá interpretace výsledků
 • široká paleta standardizovaných testů a reagencií
 • flexibilita - vedle rutinních vyšetření také možnost experimentálních aplikací a postupů
 • umožňuje standardizaci metody a porovnatelnost mezi laboratořemi

 

Dokumentace a prospekty k produktu ke stažení zde (viz tabulka dole)

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Roche Diagnostics Limited / Switzerland)
http://www.cobas.com/home/product/hemostasis-testing/multiplate-analyzer.html

  Složka - Prospekty
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt multiplate (česky) 21.03.2010 27.11.2015 pdf 227 kB
  Složka - Prezentace
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prezentace - agregometr multiplate (anglicky) 21.03.2010 13.06.2012 pdf 1093 kB
  Složka - Prospekty (anglicky)
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Prospekt multiplate (anglicky) 06.06.2010 27.11.2015 pdf 2258 kB

Rotační tromboelastografy ROTEM®

(TEM Innovations GmbH., Německo)

Metoda rotační trombelastografie (ROTEM, technické vylepšení klasické metody TEG) poskytuje rychlou a komplexní informaci o stavu hemostázy. Analyzátory ROTEM jsou široce používány pro akutní diagnostiku koagulačních poruch, ať už v průběhu operace, v pooperačním monitorování nebo při jiných stavech s ovlivněnou hemostázou (polytraumata, závažné krvácivé stavy, sepse, porodní krvácení, ad.). Pomáhají určit příčiny krvácení nebo na druhé straně  včas odhalit trombotické riziko. Uplatnění nachází zejména v blízkosti chirurgických sálů (kardiochirurgie, transplantace ad.), v porodnictví, na jednotkách urgentního příjmu, ARO, JIP, ale také v hematologické laboratoři jako globální monitor hemostázy (metoda velmi dobře koreluje s klinickým stavem, nejlepší metoda pro detekci (hyper)fibrinolýzy,…). Použití  tromboelastometrie ROTEM umožňuje aplikaci cílené léčby, jejímž důsledkem je racionální využití hemoterapie při nižších nákladech na léčbu.

Vlastnosti přístrojů ROTEM:

 • vyšetření z plné nesrážlivé krve (citrátová, popř. hirudinová nebo heparinová krev)
 • kompaktní konstrukce přístroje, snadno přenosné, odolné vůči vibracím a otřesům
 • komfortní ovládání (dotykový display, čtečka čárových kódů,…)
 • intuitivní software pro řízení přístroje, ukládání, zpracování a export výsledků
 • numerický i grafický výstup, automatická detekce abnormálních výsledků
 • porovnávání křivek v rámci pacienta a srovnání s normálním profilem
 • možnost připojení k informačnímu systému (LIS / NIS)
 • možnost vzdáleného sledování průběhu měření on-line – po síti (remote control)
 • připojení tiskárny
 • systém kontroly kvality

ROTEM delta® - tromboelastometr

Flexibilní tromboelastometr pro všestranné použití, s možností nástavby o agregometrický modul pro funkční vyšetření krevních destiček (ROTEM® platelet)

 • poloautomatický POCT analyzátor
 • 4 nezávislé měřící kanály (umožňuje provádět až 4 testy současně)
 • aplikace vzorku prostřednictvím elektronické, přístrojem řízené pipety
 • nastavitelná teplota měření (hypotermické stavy apod.)
 • testy standardní (screeningové, diferenciální) i experimentální (Research Use)

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Tem International GmbH / Germany)

https://www.rotem.de/en/products/rotem-delta/

ROTEM sigma® - automatický tromboelastograf

Nejkomfortnější systém pro rutinní vyšetření koagulopatií na principu tromboelastografie.

 • plně automatický POCT analyzátor
 • 4 - kanálový přístroj: jediným spuštěním měření provádí až 4 testy současně
 • jednoduché provedení měření, minimální nároky na obsluhu
 • uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo ze zkumavky – bez pipetování

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Tem International GmbH / Germany)

https://www.rotem.de/en/products/rotem-sigma/

ROTEM® platelet - agregometr

ROTEM® platelet  je modul pro analýzu funkce krevních destiček (agregační schopnosti). Metoda umožňuje detekovat defekty agregace krevních destiček (např. vlivem antiagregačních léků či mimotělního oběhu apod.) a identifikovat pacienty s rizikem krvácivých nebo trombotických komplikací. Modul ROTEM® platelet  doplňuje tromboelastograf ROTEM® delta. Komplet obou přístrojů tvoří systém „2 v 1“ (tromboelastograf + agregometr), přičemž obě zařízení jsou ovládány společnou řídící jednotkou. Vyšetření destiček na přístroji ROTEM® platelet  je možno provádět současně s tromboelastografickými testy na ROTEM® delta.

ROTEM® platelet

 • analyzátor funkce krevních destiček na principu impedanční agregometrie
 • 2 měřící kanály (možnost 2 vyšetření současně, paralelně a nezávisle)
 • ovládání a periferie společné s ROTEM® delta (dotykový displej, automatická pipeta, čtečka čárových kódů)
 • délka měření: 6 minut

Testy

 • detekce inhibitorů cyklooxygenázy (např. vlivem Aspirinu®, NSAID ad.)
 • detekce blokády ADP-receptoru (např. vlivem clopidogrelu, prasugrelu ad.)
 • detekce antagonistů receptoru glykoproteinu IIb/IIIa (např. vlivem Abciximabu ad.)

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Tem International GmbH / Germany)

https://www.rotem.de/en/products/rotem-platelet/

    

 
   

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2019