Medista.cz MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980

Certifikát
systému managementu kvality
ČSN EN ISO 9001:2009

MEDISTA spol. s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
medista(a)medista.cz

Produktové novinky MEDISTA spol.s r.o.

Werfen GEM Premier 4000 - POCT analyzátor krevních plynů

Dovolujeme si vám oznámit, že společnost MEDISTA spol.s r.o. získala distribuční práva na analyzátory krevních plynů GEM Family výrobce Instrumentation Laboratory, a Werfen Company, dosud dodávané a servisované společností Werfen Czech s.r.o.. Doplňuje tak svoje stávající portfolio produktů značky TEM (trombelastometry ROTEM), která přešla do rodiny Werfen na konci minulého roku, o další produkty pro urgentní medicínu. Současní i budoucí zákazníci tím získávají zázemí významné světové firmy v oblasti IVD a firma Werfen podporu významného distributora IVD na domácím trhu.


 

 

 

 

 

 

GEM Premier 4000 nyní s PLUS Technology Vám přínáší plnou automatizaci v nejdůležitějším vyšetření v kritických stavech. Na jeden stisk tlačítka přístroj GEM Premier 4000 automatizuje tyto kroky: Správu kontroly kvality (iQM - Intelligent Quality Management), údržbu přístroje (s využitím víceúčelových kazet PAK) a informační správu (GEMweb Plus Custom Connectivity).

Specifikace analyzátoru krevních plynů (acidobáze):

 • zabudovaná CO-oximetrie a plný doplněk parametrů splňující každou potřebu vyšetření
 • samostatné balení a víceúčelové kazety (PAKs) obsahují všechny testovací parametry - je nutné je pouze 1x za 30 dní vyměnit
 • PLUS Technology umožňuje rychlejší odezvu dotykové obrazovky, obslouží zabudovanou bezdrátovou komunikaci a funkci vzdálené správy

Měřené analyty:

 • pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili

Odvozené (kalkulované) parametry:                                                     

 • BE(B), P/F ratio, BE(ecf), pAO2, tHb(c), CaO2, Ca++ (7.4), CvO2, Anion gap, P50, O2cap, sO2, RI, sO2(c), CcO2, HCO3-std, a-vDO2, HCO3-(c), Qsp/Qt (est), A-aDO2, Qsp/Qt, paO2/pAO2, Hct(c)

Vědecké studie:

 • 1. Toffaletti JG, McDonnell EH, Ramanathan LV, Tolnai J, Templin R, Pompa L. Validation of a quality assessment for a blood gas and electrolyte testing. Clinica Chimica Acta, 382 (2007) 65-70.
 • 2. Westgard JO, Fallon KD, Mansouri S. Validation of iQM Active Process Control Technology. Point of Care, The Journal of Near-Patient Testing and Technology, 2003: Vol. 2, No. 1.

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Werfen Group, U.S.A.)

http://cz.werfen.com/products-services/critical-care-diagnostics/instruments/gem-premier-4000-with-iqm.aspx

Nihon Kohden MEK-9100K Celltac G - Hematologický analyzátor

 • 33 parametrů s 5 populačním WBC diferenciálem
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • výkon 90 vzorků/hod.
 • nízká spotřeba reagencií
 • možnost volby měření CBC, CBC + diff
 • míchání vzorků převracením zkumavek
 • otevřený mód, podpora statimových vzorků
 • uzavřený mód s podavačem zkumavek a integrovanou čtečkou čárových kódů
 • systém barevných stojánků na zkumavky (Smart ColoRac Match system)
 • barevný TFT LCD monitor s dotykovým ovládáním
 • validace výsledků možná přímo na dotykovém displeji
 • USB interface pro připojení PC a zpracování dat
 • obousměrná komunikace
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/products_en/type/hem/index.html

ORTHO VISION - imunohematologický analyzátor

 • plně automatický imunohematologický analyzátor pracující v systému „random access“
 • „e-connectivity“ – predikce závady
 • „remote access“ systém – dálkový přístup
 • technologie sloupcové aglutinace na kartách se skleněnými kuličkami Ortho BioVue
 • jednoduchá obsluha
 • stanovení všech testů z jedné zkumavky
 • kontinuální vkládání a vyjímání vzorků i reagencií bez přerušení provozu
 • systém automatické inventury, dohledatelnost používaných reagencií
 • automatická kontrola množství diagnostik a materiálů a upozornění na potřebu doplnění
 • kontinuální přístup obsluhy k výsledkům či parametrům měření
 • plná návaznost včetně stavu systému během měření
 • teplotně kontrolovaný zásobník reagencií (možnost uchování krvinek v přístroji až 5 dní)
 • statimové vzorky (výsledek do 30 min)
 • 23 skupin a screeningů za hodinu
 • 42 vzorků současně v přístroji
 • 140 kazet různého typu v zásobníku
 • automatizace titrace

Více informací na stránkách výrobce Ortho Clinical Diagnostics (U.K.)

http://www.orthoclinical.com/en-sv/solutions-products/transfusion-medicine/immunohematology/ortho-vision-analyzer

Werfen GEM Premier 3500 - POCT analyzátor krevních plynů

Dovolujeme si vám oznámit, že společnost MEDISTA spol.s r.o. získala distribuční práva na analyzátory krevních plynů GEM Family výrobce Instrumentation Laboratory, a Werfen Company, dosud dodávané a servisované společností Werfen Czech s.r.o.. Doplňuje tak svoje stávající portfolio produktů značky TEM (trombelastometry ROTEM), která přešla do rodiny Werfen na konci minulého roku, o další produkty pro urgentní medicínu. Současní i budoucí zákazníci tím získávají zázemí významné světové firmy v oblasti IVD a firma Werfen podporu významného distributora IVD na domácím trhu.    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přístroj založen na mimořádné jednoduchosti měření, flexibilitě a spolehlivosti. Přístroj GEM Premier 3500 nabízí nové možnosti v systému přizpůsobitelném pro potřeby nemocnic a laboratoří s ohledem na počet vyšetření.
 • Jednoduchý. Bezúdržbový, víceúčelový, jednorázové kazety (PAKs) and intuitivní dotyková obrazovka s menu pro snadnou obsluhu.
 • Flexibilní. Přizpůsobené nastavení kazet a široká nabídka testů v menu splňují potřeby jakéhokoli pracoviště s jakýmkoliv počtem vzorků, výhodná cena.
 • Inteligent Quality Management (iQM). Unikátní systém pro správu kontroly kvality.
 • Inteligentní správa systému kvality zajišťuje plynulé a v reálném čase výsledky kontroly kvality pro přesné výsledky kdykoliv.
 • Připojení. GEMweb software zajišťuje správu informací a komunikaci s reálném čase po nemocnici.
Měřené analyty:
pH, Ca++, pCO2, Glu, pO2, Lac, NA+, Hct, K+
 
Odvozené (kalkulované) analyty:
HCO3-, BE (ecf), HCO3- std, sO2c, TCO2, Ca++ (7.4), BE (B)
 

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Werfen Group, U.S.A.)

http://cz.werfen.com/products-services/critical-care-diagnostics/instruments/gem-premier-3500-with-iqm.aspx

 

Inaktivace patogenů - CERUS INTERCEPT™

 

Bezpečnost krevních produktů při transfuzích se v posledních desetiletích výrazně zvýšila, ale určité riziko přenosu infekčních patogenů stále zůstává. Existuje více než 75 známých patogenů, u kterých hrozí riziko přenosu krevní transfuzí buď z krevního oběhu nebo kůže dárce, a pravidelně se testuje pouze omezený počet patogenů (HIV, HBV, HCV, CMV, T.pallidum). Navzdory pokrokům v prověřování a testování dárců za účelem snížení výskytu infekcí přenesených transfuzí se může v určitých podmínkách, zvaných diagnostické okno, přihodit, že patogeny nebudou detekovány. Zvyšující se riziko pro krevní transfuze navíc představují nové a rychle se šířící patogeny, jako je západonilský virus, virus Zika nebo virus dengue. I když virus nebo parazit není přirozeně přítomen v zemi dárce, mohlo k infikování dojít na zahraniční cestě nebo od osob, které pobývaly v zahraničí. Patogeny v krvi přenášené při transfuzi nemusí představovat výrazné riziko pro zdravé osoby, ale mohou ohrozit život nemocných nebo kriticky nemocných (např. onkologických) pacientů, kteří vyžadují krevní transfuze.

Ke snížení tohoto rizika a poskytnutí většího bezpečí pacientům byla vyvinuta technologie inaktivace patogenů. Technologie systému INTERCEPT™ inaktivuje široké spektrum patogenů v plazmě a krevních destičkách určených k transfuzi. Po odběru a přípravě krevních produktů inaktivuje systém INTERCEPT™ bakterie, viry a parazity pomocí amotosalenu (fotoaktivní látka) a UVA záření, kterými cíleně a specificky ničí genomy patogenů, aniž by ovlivnil krevní složky. Systém INTERCEPT™ má prokázanou velmi širokou schopnost inaktivace více než 40 patogenů* a dosahuje i vysoké efektivity inaktivace s redukcí patogenů o 4 logaritmické řády nebo více*. Dalším účinkem je inaktivace reziduálních bílých krvinek dárce, čímž se snižuje riziko imunologických reakcí na transfuzi*. Několik studií potvrdilo, že technologie je pro příjemce transfuze netoxická a velmi bezpečná, a ani 100krát vyšší koncentrace aktivní látky nepředstavuje riziko1. Technologie je nicméně pro maximální bezpečnost vybavena adsorpčním zařízením pro omezení reziduálního amotosalenu na minimální množství.

Je rovněž žádoucí, aby krevní produkty s inaktivovanými patogeny zůstaly po ošetření trvale intaktní a fungovaly v těle příjemce tak, jak mají. Velké množství klinických studií na více než 1000 pacientech dokázalo, že krevní destičky a plazma ošetřené systémem INTERCEPT™ jsou ve srovnání s konvenčními krevními produkty bezpečné a účinné. systém INTERCEPT™ se běžně používá ve více než 120 krevních centrech ve více než 25 zemích po celém světě. Tuto technologii používají například všechny krevní banky ve Švýcarsku a Belgii a většina krevních bank ve Francii. Americký červený kříž a mnoho dalších krevních center ve Spojených státech podepsalo dohodu o používání této technologie. Kontrolní data z posledních 10 let z Francie a posledních 5 let ze Švýcarska (obě země mají systém hlášení hemovigilance) ukazují, že při více než 311 000 transfuzích krevních destiček a plazmy ošetřených systémem INTERCEPT™ nedošlo ve srovnání s neošetřenými krevními produkty k žádné infekci přenesené transfuzí nebo úmrtí způsobenému transfuzí.

Systém INTERCEPT™ je tedy účinným a bezpečným způsobem minimalizace rostoucího rizika infekcí přenášených transfuzí a potenciálních fatálních následků pro příjemce ve špatném zdravotním stavu.

Použití krevních destiček nebo plazmy INTERCEPT je kontraindikováno u pacientů s historií alergických reakcí na amotosalen nebo psoraleny.

Informace o indikacích, kontraindikacích, varováních a preventivních opatřeních naleznete v pokynech k použití.

* Technický list systému INTERCEPT pro krevní destičky (http://www.interceptbloodsystem.com/resource-center/technical-data-sheets).

1 Tice R.R. et al., 2007. Ošetření pro snížení počtu patogenů krevních destiček pomocí S-59 HCl (Amotosalen) a ultrafialového světla: Genotoxický profil a vyhodnocení rizika. Výzkum mutací 630: 50-68; Ciaravino V. et al., 2001. Farmakogenetické a toxikologické vyhodnocení krevních destiček INTERCEPT (ošetřených pomocí S-59 a UVA), Hum Exp Toxicol 20: 533-550; Ciaravino V. et al., 2009. Vyhodnocení bezpečnosti u novorozeňat pro transfuzi krevních destiček a plazmy ošetřených fotochemickou inaktivací patogenů pomocí amotosalenu na základě jednoměsíční studie intravenózní toxicity u novorozených krys. Transfuze 49: 985-994

Více informací o produktu na stránkách výrobce (CERUS Corporation / U.S.A.)

http://interceptbloodsystem.com

ROTEM sigma® - automatický tromboelastograf

Nejkomfortnější systém pro rutinní vyšetření koagulopatií na principu tromboelastografie.

 • plně automatický POCT analyzátor
 • 4 - kanálový přístroj: jediným spuštěním měření provádí až 4 testy současně
 • jednoduché provedení měření, minimální nároky na obsluhu
 • uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo ze zkumavky – bez pipetování

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Tem International GmbH / Germany)

https://www.rotem.de/en/products/rotem-sigma/

Nihon Kohden MEK-7300 Celltac Es - Hematologický analyzátor

 
 • 23 parametrů s 5-populačním WBC diferenciálem
 • otevřený i uzavřený systém (na 1 zkumavku)
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • malá aspirace vzorku krve - přístroj vhodný pro dětské odběry
 • výkon 60 vzorků/hod.
 • software pro kontrolu kvality
 • jednoduchá obsluha
 • dotykový displej
 • minimální, nenáročná údržba
 • možnost připojení k PC (záloha veškerých neměřených hodnot vč. grafických informací a QC)
 • záloha dat na SD kartu
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost
 • obousměrná komunikace s LIS
 • nízká spotřeba reagencií, malé náklady na vzorek
 • nízká spotřeba el. energie (250 W)
 • rozměry: 532 x 382 x 465 mm (v x š x h)
 • hmotnost: 35 kg

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/type/hem/mek7300.html

 

DIRUI H-100 - Poloautomatický močový analyzátor

 

 

 

 

 

 

 • poloautomatický močový analyzátor, obsluha pouze namočí proužek a položí do nabírací drážky
 • bezhlučný provoz
 • LCD displej s klávesami
 • integrovaná termotiskárna pro automatický tisk výsledků
 • vyhodnocení výsledků optickou jednotkou
 • rychlost 60 nebo 120 vzorků za hodinu (v závislosti na obsluze)
 • měření 14 parametrů (urobilinogen, bilirubin, ketony, krev, protein, mikroalbumin, nitrity, leukocyty, glukóza, specifická hmotnost, pH, kyselina askorbová) – v závislosti na použitých proužcích
 • paměť na 5000 vzorků
 • čtečka čárových kódů
 • výstup do PC - LIS přes rozhraní RS-232
 • s přístrojem dodáván software pro PC (DIRUI) pro správu dat
 • rozměry: 385 x 337 x 166 mm (š x v x h)
 • hmotnost: 3,9 kg, příkon 40 VA

Více informací o produktu na stránkách výrobce DIRUI Industrial Co.,Ltd. / Čína

http://www.dirui.com.cn/Y02/ws_cp/info.asp?mkbh=M002&id=C00000048

 

Ortho Clinical Diagnostics

Od 1.3.2016 jsme distributorem Ortho Clinical Diagnostics

https://www.orthoclinical.com/

ORTHO Vitros 3600

 • plně automatický imunochemický analyzátor pracující v systému „random access“
 • není potřeba připojení vody ani odpadu
 • princip měření – chemiluminiscence
 • reagencie připravené přímo k použití
 • 80 pozic pro rutinní vzorky, 10 pozic pro statimové vzorky
 • maximální teoretická průchodnost až 189 vz/hod
 • kontinuální vkládání a vyjímání vzorků i reagencií bez přerušení provozu
 • univerzální stojany pro primární zkumavky a kepy
 • použití jednorázových špiček – zabránění přenosu ze vzorku do vzorku
 • detekce sraženin a bublin ve vzorku, nízké a vysoké viskozity, nízké hladiny a nedostatku vzorku

Více informací na stránkách výrobce Ortho Clinical Diagnostics (U.K.)

http://www.orthoclinical.com/en-gb/solutions-products/chemistry-immunodiagnostic/immunoassay/vitros-3600

Vitros 5600

 • vysoce výkonný plně automatický integrovaný analyzátor
 • není potřeba připojení vody ani odpadu
 • principy měření:
  • suchá chemie – kolorimetrické a potenciometrické slidy (rutinní biochemie, léky), extrémně dlouhá stabilita kalibrace
  • klasická „mokrá“ chemie – fotometrie (speciální testy, testy definované uživatelem), chlazené pozice, automatické uzavírání reagencií, vysoká stabilita
  • chemiluminiscence – sérologické a unikátní imunochemické testy
 • 80 pozic pro rutinní vzorky, 10 pozic pro statimové vzorky
 • maximální teoretická průchodnost až 945 vz/hod
 • kontinuální vkládání a vyjímání vzorků i reagencií bez přerušení provozu
 • univerzální stojany pro primární zkumavky a kepy
 • použití jednorázových špiček – zabránění přenosu ze vzorku do vzorku
 • detekce sraženin a bublin ve vzorku, nízké a vysoké viskozity, nízké hladiny a nedostatku vzorku

Více informací na stránkách výrobce Ortho Clinical Diagnostics (U.K.)

http://www.orthoclinical.com/en-us/solutions-products/chemistry-immunodiagnostic/integrated-chemistry/vitros-5600

Vitros 4600

 • vysoce výkonný plně automatický biochemický analyzátor pracující v systému „random access“
 • není potřeba připojení vody ani odpadu
 • principy měření:
  • suchá chemie – kolorimetrické a potenciometrické slidy (rutinní biochemie, léky), extrémně dlouhá stabilita kalibrace
  • klasická „mokrá“ chemie – fotometrie (speciální testy, testy definované uživatelem), chlazené pozice, automatické uzavírání reagencií, vysoká stabilita
 • 150 pozic pro rutinní vzorky, 10 pozic pro statimové vzorky
 • maximální teoretická průchodnost až 845 vz/hod
 • kontinuální vkládání a vyjímání vzorků i reagencií bez přerušení provozu
 • univerzální stojany pro primární zkumavky a kepy
 • použití jednorázových špiček – zabránění přenosu ze vzorku do vzorku
 • detekce sraženin a bublin ve vzorku, nízké a vysoké viskozity, nízké hladiny a nedostatku vzorku

Více informací na stránkách výrobce Ortho Clinical Diagnostics (U.K.)

http://www.orthoclinical.com/en-us/solutions-products/chemistry-immunodiagnostic/chemistry/vitros-4600

ORTHO Workstation - pracovní stanice pro imunohematologická vyšetření

Systém 2 v 1 pro manuální imunohematologická vyšetření
Kombinace inkubátoru a centrifugy pro jednoduchou obsluhu
Používá kazety BioVue a krvinky Ortho s prověřenou technologií sloupcové aglutinace
Všechny potřebné imunohematologické testy
Velmi tichý provoz
Doba centrifugace kazet pouze 5 min
Kapacita centrifugy: 10 kazet
Kapacita inkubátoru: 20 kazet
Velmi malý prostor, váha 11 kg

Více informací na stránkách výrobce Ortho Clinical Diagnostics (U.K.)

http://www.orthoclinical.com/en-us/solutions-products/transfusion-medicine/immunohematology/ortho-workstation

HA-8380 ADAMS™ A1c Lite


 • doba měření jednoho vzorku 100s (Fast Mode), 160s (Variant Mode)
 • stojan na 5 vzorků, podavač na 10 vzorků (2 stojany), „cap-piercing“ systém, měření z primárních zkumavek nebo kepů
 • potřebné množství vzorku 10 μl (plná krev), možnost kapilárního odběru
 • měřené parametry: HbA1c, HbF (Fast Mode) + HbS, HbC (Variant Mode)
 • automatická kalibrace, výborná přesnost – CV < 1%
 • integrovaná tiskárna a čtečka čárových kódů, paměť na 300 výsledků, LCD displej
 • možnost napojení na LIS (RS-232C), obousměrná komunikace
 • snadná údržba a výměna spotřebního materiálu, tichý chod
 • rozměry: 330mm (Š) x 515mm (H) x 485mm (V); hmotnost 35kg

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce (ARKRAY Inc. / Japan)
http://www.sub.arkray.co.jp/english/products/daibetes.html

ROTEM® platelet - agregometr

ROTEM® platelet  je modul pro analýzu funkce krevních destiček (agregační schopnosti). Metoda umožňuje detekovat defekty agregace krevních destiček (např. vlivem antiagregačních léků či mimotělního oběhu apod.) a identifikovat pacienty s rizikem krvácivých nebo trombotických komplikací. Modul ROTEM® platelet  doplňuje tromboelastograf ROTEM® delta. Komplet obou přístrojů tvoří systém „2 v 1“ (tromboelastograf + agregometr), přičemž obě zařízení jsou ovládány společnou řídící jednotkou. Vyšetření destiček na přístroji ROTEM® platelet  je možno provádět současně s tromboelastografickými testy na ROTEM® delta.

ROTEM® platelet

 • analyzátor funkce krevních destiček na principu impedanční agregometrie
 • 2 měřící kanály (možnost 2 vyšetření současně, paralelně a nezávisle)
 • ovládání a periferie společné s ROTEM® delta (dotykový displej, automatická pipeta, čtečka čárových kódů)
 • délka měření: 6 minut

Testy

 • detekce inhibitorů cyklooxygenázy (např. vlivem Aspirinu®, NSAID ad.)
 • detekce blokády ADP-receptoru (např. vlivem clopidogrelu, prasugrelu ad.)
 • detekce antagonistů receptoru glykoproteinu IIb/IIIa (např. vlivem Abciximabu ad.)

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Tem International GmbH / Germany)

https://www.rotem.de/en/products/rotem-platelet/

    

 
   

Nihon Kohden MEK-6500 Celltac Alpha - Hematologický analyzátor

 • 19 parametrů (3 populační WBC differenciál)
 • výkon 60 vzorků/hod
 • uzavřený a otevřený systém
 • jazyková lokalizace
 • rozšířené měřící rozsahy
 • interní tiskárna
 • záloha primárních dat na SD karty
 • kapilární mód (možnost měření přímo z kapiláry!)
 • nízké provozní náklady

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products_en/type/hem/mek6500.html

AU-4050 AUTION HYBRID™

Plně automatický analyzátor pro kompletní vyšetření moči

 • analyzátor integruje dva systémy pro automatické vyšetření moče do jednoho zařízení (all-in-one walk away systém)
  • chemické vyšetření moče
  • analýza močového sedimentu 
 • lze nastavit požadavek vyšetření: jen chemie / jen sediment / chemie+sediment / brána na sediment v závislosti na výsledku chemie / požadavek na sediment či chemii z LIS
 • minimální objem 5 ml (manuální režim 1,2 ml)
  • 0,95 ml (chemická analýza)
  • 1,2 ml (močový sediment)
 • Chemická analýza - dávkování primární moči na reagenční proužek (strip)
  • měřené parametry: GLU, PRO, BIL, URO, pH, BLD, KET, NIT, LEU, CRE, P/C, A/C, ALB, S.G., TURB, COLOR
  • 5 vlnových délek (430, 500, 565, 635, 760 nm)
  • kapacita zásobníku na proužky: 400 stripů
 • Močový sediment - princip průtokové cytometrie
  • RBC, WBC, epitelie, válce, BACT, krystaly, kvasinky, malé kulaté částice, hlen, spermie, vodivost
  • informace o infekci močových cest (UTI)
  • průtoková cytometrie s využitím polovodičového laseru 635nm
 • rychlost: 100 - 200 vzorků za hodinu v závislosti na požadovaném na vyšetření
 • stojan na 10 zkumavek, přístroj pojme 6 stojanů
 • kompenzace teploty
 • paměť na 10 000 vzorků (v PC)
 • výstup: RS232 nebo LAN
 • rozměry 800(š) x 720(h) x 720(v) mm
 • hmotnost 120 kg

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce (ARKRAY Inc. / Japan)

http://www.arkray.co.jp/english/products/urinalysis.html

 

ARKRAY™ OM-6060 OSMO STATION™ - Plně automatický osmometr s karuselem

   
 • plně automatický kryoskopický osmometr
 • Ultra Super Cooling Method - princip měření na základě změny bodu tuhnutí kapaliny
 • vysoká přesnost měření (CV < 1%)
 • velmi tichý provoz
 • doba měření jednoho vzorku: 2-3 min.
 • spotřebované množství vzorku: 200 ul
 • karusel na 24 vzorků (kepy nebo zkumavky)
 • možnost zabudování čtečky čárového kódu
 • automatická tří nebo dvoubodová kalibrace umožňuje velmi široké použití přístroje
 • statimová pozice
 • rozsah měření: 0 - 2500 mOsm
 • integrovaná termotiskárna
 • paměť na 500 výsledků
 • externí výstup RS-232C případně Ethernet, možnost napojení na všechny LIS
 • rozměry: 320(š) x 460(h) x 447(v) mm
 • hmotnost: 21 kg

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce (ARKRAY Inc. / Japan)

http://www.arkray.eu/english/products/laboratory/osmotic_pressure/om-6060.html

Prospekt obsahuje popis verze "RACK - na kepy" i verze "TURNTABLE - karusel na primární zkumavky"

 

 

Teplotní validace

Naše společnost Medista se mj. zabývá prodejem a servisem chladicí a mrazicí techniky lucemburského výrobce Dometic. Pro tato zařízení poskytujeme pravidelnou roční údržbu a provádíme validace (teplotní mapy). Nyní rozšiřujeme naši nabídku na provádění validací i pro další uživatele zařízení ostatních výrobců. Jedná se o tato zařízení:

 • Šokové zmrazovače plasmy
 • Lednice a mrazáky – komorové, pultové a skříňové
 • Záznamové ústředny (včetně čidel vlhkosti)
 • Termoboxy, inkubátory
 • Vodní lázně
 • Teploměry aj.
 • Centrifugy

 

U šokových zmrazovačů je cílem ověřit, zda teplota v jádře mražených vaků dosáhne cílové teploty (zpravidla -30°C) ve stanoveném čase. U lednic, mrazáků a termostatů provádíme teplotní vyhodnocení 60 min ustáleného stavu zařízení se zahrnutím případných přechodových stavů jako je odtávací cyklus (defrost) apod. Při instalační validaci je tato doba snímání teplot rozšířena na 24 hodin. U záznamových ústředen je pro každé čidlo provedeno ověření etalonovu sondou a ověření funkce alarmu ústředny pro dané čidlo.

Výhody:

 • Výhodné ceny a množstevní slevy z výše uvedených cen
 • Nezávislé validace od ne-dodavatele zařízení
 • Dlouholeté zkušenosti s validacemi, certifikovaní validátoři
 • V souladu s požadavky odběratelů plasmy v ČR (Baxter, Grifols) a SÚKL
 • Sloučení validací do jednoho termínu a jednoho validačního protokolu
 • Meziroční sledování změn parametrů zařízení - zjištění případné závady v počátku
 • V případě převzetí již zvalidovaného zařízení bude při jeho validaci účtována jen poměrná cena (vycházející z termínů platnosti validací)

 

V případě zájmu kontaktujte validačního technika pro konkrétní cenovou nabídku:

Kontakt:

Michal Franěk Ing., validační specialista

michal.franek@medista.cz

tel.: 602 658 880

  Složka - Různé
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Ukázkový teplotní validační protokol 13.05.2014 13.05.2014 pdf 2163 kB

Tvorba www stránek

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2018