MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.


MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
medista(a)medista.cz

Produktové novinky MEDISTA spol.s r.o.

MEDISTA spol.s r.o. - výhradní dodavatel produktů Streck

Od 1.11.2018 jsme výhradním dodavatelem CELL-FREE DNA BCT®, CELL-FREE RNA BCT®, CYTO-CHEX® BCT a ostatních produktů STRECK do České a Slovenské republiky.

TCM - Transcutaneous Oxygen Partial Pressure (tcPO2)

TCM - Transcutaneous Oxygen Partial Pressure (tcPO2), Transcutaneous Carbon Dioxide Partial Pressure (tcPCO2), Oxygen Saturation  (SpO2), Pulse Rate (PR), Sensor Heating Power (HP)

 

 

Více informací o produktu na stránkách výrobce (SenTec, Švýcarsko)

https://www.sentec.com/int/products/sentec-digital-monitoring-system/

HemoClear - Filtrační systém pro autologní transfúze při a po operacích s velkými ztrátami krve

Jedná se o krevní filtrační systém, který rekuperuje červené krvinky pacienta. Tyto jsou odděleny od plazmy a dalších tekutin (obsahujících případné toxiny) a jsou vráceny zpět do oběhu pacienta (autologní transfuze). Jde o alternativu např. k cell-saverům s určitými výhodami. Bližší informace v přiloženém souboru.

Video - Ukázka použití systému HemoClear (YouTube)

Více informací o produktu na stránkách výrobce (HemoClear B.V. / The Netherlands)

http://www.hemoclear.com/

URIT-5160 VET - Hematologický analyzátor pro veterinu s laserovou klasifikací WBC

 

 • hematologický analyzátor pro veterinu
 • laserová klasifikace WBC (LY, MON, NEU, EOS, BASO) a retikulocyty
 • 30 parametrů
  • RETIC_ABS - počet retikulocytů
  • RETIC% - poměr počtu retikolocytů na počet RBC
  • IRF (Immature reticulocyte fraction) - frakce nejméně zralých retikulocytů
  • P_LCR (Platelet larger cell ratio) - poměr velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • P_LCC (Platelet larger cell count) - počet velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • NRBC (Nucleated Red Blood Cells) - počet jaderných červených krvinek
  • NRBC% - Poměr počtu jaderných červených krvinek na počet WBC
  • RRBC - mód měření rezistentních erytrocytů
 • doba měření vzorku 80 sekund
 • dotyková obrazovka
 • zvířata:
  • pes, kočka, kůň, prase, kráva, býk, králík, opice, potkan, myš, ovce, skot, velbloud a 3 volné pozice pro uživatelem definované zvíře
 • 2 histogramy (RBC a PLT)
 • 2 scattergramy
 • paměť na 200.000 vzorků
 • 10,4 palcový dotykový displej
 • rozměry: 490 mm x 332 mm x 459 mm (d x š x v)
 • příkon: 250 W
 • hmotnost: 35kg

Ukázka výsledku na dotykové obrazovce analyzátoru:

Více informací o produktu na stránkách výrobce (URIT Medical / Čína)

http://www.urit.com/english/download.asp

EUROLyser CUBE-VET - Kvantitativní biochemický analyzátor pro veterinu

 

 • rychlý, moderní a přesný analyzátor
 • flexibilní, plně automatický analyzátor pro point-of-care veterinární diagnostiku na bázi mokré chemie
 • uživatelské rozhraní postavené na PC-tabletu a operačním systému Android
 • během několika minut získáte výsledky srovnatelné s velkými laboratorními přístroji
 • výrobce neustále rozšiřuje portfolio měřených parametrů
 • parametry:
  • cCRP, Progesterone, Fibrinogen, SAA, Fructosamime, GLDH, NH3, Haemoglobin, Lactate, Lipase, Phenobarbital, T4, Total Bile Acids
 • zvířata:
  • kůň, pes, kočka a další

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Eurolyser Diagnostica GmbH / Rakousko)

https://www.eurolyser.com/veterinary-diagnostics/point-of-care-2/cube-vet/

Vybalení a první start analyzátoru EUROLyser CUBE-VET

Zabalení analyzátoru EUROLyser CUBE-VET

 

Měřený parametr - Instruktážní video Diagnostika Vzorek Množství vzorku Určení
cCRP (canine C-Reactive Protein) Zánět Sérum / plasma 5 ul Pes
Progesteron (pes) Plodnost Sérum / plasma 40 ul / 5 ul Pes
Progesteron (skot) Plodnost Sérum / plasma 40 ul Skot
Progesteron (kůň) Plodnost Sérum / plasma 40 ul Kůň
Fibrinogen (koagulační faktor I) Zánět Citrated- / Li-hep plasma 5 ul Kůň
SAA (Serum amyloid A) Zánět Sérum / plasma 5 ul Více druhů
Fruktosamin ("zlatý standard") Diabetes Sérum / EDTA plasma 20 ul Více druhů
GLDH (glutamátdehydrogenáza) Jaterní testy Sérum / plasma 100 ul Více druhů
NH3 (ammoniak) Jaterní testy EDTA plasma 20 ul Více druhů
Hemoglobin (HGB) Anémie Plná krev 20 ul Více druhů
Laktát (indikátor ischemie) Metabolismus Plasma 20 ul Více druhů
Lipáza (slinivka) Slinivka Sérum / Li-heparin plasma 20 ul / 5 ul Více druhů
Fenobarbital (sledování hladiny léčiv) Epilepsie Sérum / Li-hep plasma 20 ul Více druhů
T4 (thyroxin) Štítná žláza Sérum / plasma 20 ul / 5ul Více druhů
Celková koncentrace žlučových kyselin (TBA) Jaterní testy Sérum / plasma 100 ul Více druhů
K+ draslík (Potassium) Kardiovaskulární riziko  Sérum / plasma 20 ul Více druhů

 

Testy ve vývoji (zatím nedostupné): D-Dimer, PT, aPTT, Kortizol

Nihon Kohden MEK-9100K Celltac G - Hematologický analyzátor

 • 33 parametrů s 5 populačním WBC diferenciálem
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • výkon 90 vzorků/hod.
 • nízká spotřeba reagencií
 • možnost volby měření CBC, CBC + diff
 • míchání vzorků převracením zkumavek
 • otevřený mód, podpora statimových vzorků
 • uzavřený mód s podavačem zkumavek a integrovanou čtečkou čárových kódů
 • systém barevných stojánků na zkumavky (Smart ColoRac Match system)
 • barevný TFT LCD monitor s dotykovým ovládáním
 • validace výsledků možná přímo na dotykovém displeji
 • USB interface pro připojení PC a zpracování dat
 • obousměrná komunikace
 • vysoká reprodukovatelnost a přesnost

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Nihon Kohden / Japan)

http://www.nihonkohden.com/products/products_en/type/hem/index.html

Inaktivace patogenů - CERUS INTERCEPT™

 

Bezpečnost krevních produktů při transfuzích se v posledních desetiletích výrazně zvýšila, ale určité riziko přenosu infekčních patogenů stále zůstává. Existuje více než 75 známých patogenů, u kterých hrozí riziko přenosu krevní transfuzí buď z krevního oběhu nebo kůže dárce, a pravidelně se testuje pouze omezený počet patogenů (HIV, HBV, HCV, CMV, T.pallidum). Navzdory pokrokům v prověřování a testování dárců za účelem snížení výskytu infekcí přenesených transfuzí se může v určitých podmínkách, zvaných diagnostické okno, přihodit, že patogeny nebudou detekovány. Zvyšující se riziko pro krevní transfuze navíc představují nové a rychle se šířící patogeny, jako je západonilský virus, virus Zika nebo virus dengue. I když virus nebo parazit není přirozeně přítomen v zemi dárce, mohlo k infikování dojít na zahraniční cestě nebo od osob, které pobývaly v zahraničí. Patogeny v krvi přenášené při transfuzi nemusí představovat výrazné riziko pro zdravé osoby, ale mohou ohrozit život nemocných nebo kriticky nemocných (např. onkologických) pacientů, kteří vyžadují krevní transfuze.

Ke snížení tohoto rizika a poskytnutí většího bezpečí pacientům byla vyvinuta technologie inaktivace patogenů. Technologie systému INTERCEPT™ inaktivuje široké spektrum patogenů v plazmě a krevních destičkách určených k transfuzi. Po odběru a přípravě krevních produktů inaktivuje systém INTERCEPT™ bakterie, viry a parazity pomocí amotosalenu (fotoaktivní látka) a UVA záření, kterými cíleně a specificky ničí genomy patogenů, aniž by ovlivnil krevní složky. Systém INTERCEPT™ má prokázanou velmi širokou schopnost inaktivace více než 40 patogenů* a dosahuje i vysoké efektivity inaktivace s redukcí patogenů o 4 logaritmické řády nebo více*. Dalším účinkem je inaktivace reziduálních bílých krvinek dárce, čímž se snižuje riziko imunologických reakcí na transfuzi*. Několik studií potvrdilo, že technologie je pro příjemce transfuze netoxická a velmi bezpečná, a ani 100krát vyšší koncentrace aktivní látky nepředstavuje riziko1. Technologie je nicméně pro maximální bezpečnost vybavena adsorpčním zařízením pro omezení reziduálního amotosalenu na minimální množství.

Je rovněž žádoucí, aby krevní produkty s inaktivovanými patogeny zůstaly po ošetření trvale intaktní a fungovaly v těle příjemce tak, jak mají. Velké množství klinických studií na více než 1000 pacientech dokázalo, že krevní destičky a plazma ošetřené systémem INTERCEPT™ jsou ve srovnání s konvenčními krevními produkty bezpečné a účinné. systém INTERCEPT™ se běžně používá ve více než 120 krevních centrech ve více než 25 zemích po celém světě. Tuto technologii používají například všechny krevní banky ve Švýcarsku a Belgii a většina krevních bank ve Francii. Americký červený kříž a mnoho dalších krevních center ve Spojených státech podepsalo dohodu o používání této technologie. Kontrolní data z posledních 10 let z Francie a posledních 5 let ze Švýcarska (obě země mají systém hlášení hemovigilance) ukazují, že při více než 311 000 transfuzích krevních destiček a plazmy ošetřených systémem INTERCEPT™ nedošlo ve srovnání s neošetřenými krevními produkty k žádné infekci přenesené transfuzí nebo úmrtí způsobenému transfuzí.

Systém INTERCEPT™ je tedy účinným a bezpečným způsobem minimalizace rostoucího rizika infekcí přenášených transfuzí a potenciálních fatálních následků pro příjemce ve špatném zdravotním stavu.

Použití krevních destiček nebo plazmy INTERCEPT je kontraindikováno u pacientů s historií alergických reakcí na amotosalen nebo psoraleny.

Informace o indikacích, kontraindikacích, varováních a preventivních opatřeních naleznete v pokynech k použití.

* Technický list systému INTERCEPT pro krevní destičky (http://www.interceptbloodsystem.com/resource-center/technical-data-sheets).

1 Tice R.R. et al., 2007. Ošetření pro snížení počtu patogenů krevních destiček pomocí S-59 HCl (Amotosalen) a ultrafialového světla: Genotoxický profil a vyhodnocení rizika. Výzkum mutací 630: 50-68; Ciaravino V. et al., 2001. Farmakogenetické a toxikologické vyhodnocení krevních destiček INTERCEPT (ošetřených pomocí S-59 a UVA), Hum Exp Toxicol 20: 533-550; Ciaravino V. et al., 2009. Vyhodnocení bezpečnosti u novorozeňat pro transfuzi krevních destiček a plazmy ošetřených fotochemickou inaktivací patogenů pomocí amotosalenu na základě jednoměsíční studie intravenózní toxicity u novorozených krys. Transfuze 49: 985-994

Více informací o produktu na stránkách výrobce (CERUS Corporation / U.S.A.)

http://interceptbloodsystem.com

ROTEM sigma® - automatický tromboelastograf

Nejkomfortnější systém pro rutinní vyšetření koagulopatií na principu tromboelastografie.

 • plně automatický POCT analyzátor
 • 4 - kanálový přístroj: jediným spuštěním měření provádí až 4 testy současně
 • jednoduché provedení měření, minimální nároky na obsluhu
 • uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo ze zkumavky – bez pipetování

Více informací o produktu na stránkách výrobce (Tem International GmbH / Germany)

https://www.rotem.de/en/products/rotem-sigma/

Teplotní validace

Naše společnost Medista se mj. zabývá prodejem a servisem chladicí a mrazicí techniky lucemburského výrobce Dometic. Pro tato zařízení poskytujeme pravidelnou roční údržbu a provádíme validace (teplotní mapy). Nyní rozšiřujeme naši nabídku na provádění validací i pro další uživatele zařízení ostatních výrobců. Jedná se o tato zařízení:

 • Šokové zmrazovače plasmy
 • Lednice a mrazáky – komorové, pultové a skříňové
 • Záznamové ústředny (včetně čidel vlhkosti)
 • Termoboxy, inkubátory
 • Vodní lázně
 • Teploměry aj.
 • Centrifugy

 

U šokových zmrazovačů je cílem ověřit, zda teplota v jádře mražených vaků dosáhne cílové teploty (zpravidla -30°C) ve stanoveném čase. U lednic, mrazáků a termostatů provádíme teplotní vyhodnocení 60 min ustáleného stavu zařízení se zahrnutím případných přechodových stavů jako je odtávací cyklus (defrost) apod. Při instalační validaci je tato doba snímání teplot rozšířena na 24 hodin. U záznamových ústředen je pro každé čidlo provedeno ověření etalonovu sondou a ověření funkce alarmu ústředny pro dané čidlo.

Výhody:

 • Výhodné ceny a množstevní slevy z výše uvedených cen
 • Nezávislé validace od ne-dodavatele zařízení
 • Dlouholeté zkušenosti s validacemi, certifikovaní validátoři
 • V souladu s požadavky odběratelů plasmy v ČR (Baxter, Grifols) a SÚKL
 • Sloučení validací do jednoho termínu a jednoho validačního protokolu
 • Meziroční sledování změn parametrů zařízení - zjištění případné závady v počátku
 • V případě převzetí již zvalidovaného zařízení bude při jeho validaci účtována jen poměrná cena (vycházející z termínů platnosti validací)

 

V případě zájmu kontaktujte validačního technika pro konkrétní cenovou nabídku:

Kontakt:

Michal Franěk Ing., validační specialista

michal.franek@medista.cz

tel.: 602 658 880

  Složka - Různé
  Soubor Založeno Aktualizace Typ Velikost
Ukázkový teplotní validační protokol 13.05.2014 13.05.2014 pdf 2163 kB

medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2019