MEDISTA spol.s r.o.
Rosmarin Business Center
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel.: 241 444 668, fax: 241 445 980
Medista spol.s r.o.

Sérologická vyšetření u dárců - Vitros 3600

  • plně automatický imunochemický analyzátor pracující v systému „random access“
  • není potřeba připojení vody ani odpadu
  • princip měření – chemiluminiscence
  • reagencie připravené přímo k použití
  • 80 pozic pro rutinní vzorky, 10 pozic pro statimové vzorky
  • maximální teoretická průchodnost až 189 vz/hod
  • kontinuální vkládání a vyjímání vzorků i reagencií bez přerušení provozu
  • univerzální stojany pro primární zkumavky a kepy
  • použití jednorázových špiček – zabránění přenosu ze vzorku do vzorku
  • detekce sraženin a bublin ve vzorku, nízké a vysoké viskozity, nízké hladiny a nedostatku vzorku

Více informací na stránkách výrobce Ortho Clinical Diagnostics (U.K.)

http://www.orthoclinical.com/en-gb/solutions-products/chemistry-immunodiagnostic/immunoassay/vitros-3600


medista(a)medista.cz | MEDISTA spol.s r.o. © 1998 - 2022